Demokrasi swbaagai siasat menafsirkan tapak politi demokrasi Sultan Hamengku Buwono ix